Piet Mondriaan


Mondriaan-3D is een creatieve bouwdoos om –in de geest van De Stijl– een ruimtelijke constructie te maken, geïnspireerd op de latere schilderijen van Piet Mondriaan. Met name zijn composities uit de jaren 1920-1940, toen grijze lijnen plaats maakten voor dikke zwarte lijnen en Mondriaan nog maar een paar, soms zelfs maar één primaire kleurvlak per schilderij gebruikte. Het schilderen van deze zo eenvoudig en vanzelfsprekend lijkende werken was een langdurig proces, waarbij Mondriaan alsmaar bleef schuiven en zoeken naar de juiste plaats van de zwarte lijnen met de kleurvlakken rood, geel en blauw om geometrische vormen te schilderen zonder ornamenten, versieringen of illustratieve figuren.Mondriaan-3D


In plaats van verf te gebruiken en dit steeds weer over te schilderen, biedt Mondriaan-3D zwarte stokjes van verschillende lengten die makkelijk te construeren en te verplaatsen zijn omdat ze met elastiekjes aan elkaar bevestigd worden. Ook de geschilderde kleurvlakken van weleer worden nu ruimtelijk vorm gegeven van stevig linnenkarton zodat ze makkelijk te (her)schikken zijn binnen de constructie.De Stijl


De Stijl was een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het gelijknamige in 1917 opgerichte tijdschrift. De belangrijkste leden van De Stijl waren de kunstenaars Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Vilmos Huszár en Piet Mondriaan. Maar ook de architecten J.J.P. Oud, Jan Wils, Robert van 't Hoff, Gerrit Rietveld en Georges Vantongerloo zaten er bij.Nieuwe Beelding


Mondriaans eerste bijdrage aan het tijdschrift was een reeks artikelen 'De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst'. Hij wilde aantonen dat een kunstenaar de natuur niet af-beeldt, maar weer-beeldt.

"Men moet de natuurlijke verschijning veranderen, om de natuur meer zuiver te doen zien".

Omdat hij niet langer de werkelijkheid realistisch en ongestileerd wilde uitbeelden, verdween elk naturalisme uit zijn werk en langzamerhand ook elke beweging en diepte in het schilderij.Vormgeving


De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred moest houden met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Dat leidde tot het gebruik van een minimum aan kleuren en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving. Daarbij zochten zij naar een balans voor de tegenstelling tussen het horizontale en verticale, het uitwendige en inwendige, de natuur en cultuur. Dit leidde tot simpele objecten die ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen en lijnen die loodrecht op elkaar staan.Kunst van het weglaten


De Stijl gaf vorm aan de modernisering door middel van eenvoud en abstractie, door het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten om de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Zowel in de architectuur als in de schilderkunst kwam men zo tot abstracte composities. De Stijl-kunstenaars hanteerden het principe van ‘eenheid in de veelheid’, met het besef dat gebouwen, meubels, beeldhouwwerken en schilderijen niet alleen als losse eenheden kunnen worden gezien, maar ook gezamenlijk een totaalbeeld vormen als assemblages van afzonderlijke elementen.


Kenmerken


De ideeën van De Stijl worden ook wel aangeduid met de naam Nieuwe Beelding met als belangrijkste stilistische kenmerken:


1. Gebruik alleen de primaire kleuren (rood, blauw en geel) in evenwicht met de niet-kleuren (wit, zwart en grijs). In de architectuur geldt de lege ruimte als niet-kleur.


2. Gebruik alleen rechthoekige vormen met horizontale en verticale lijnen die elkaar loodrecht kruisen.


3. Zoek naar evenwicht in de tegenstelling van vormen, afmetingen en kleuren.


4. Maak de compositie asymmetrisch.Opdracht


Maak je eigen Mondriaan-beeld als driedimensionaal kunstwerk volgens de kenmerken van De Stijl. Om te beginnen steek je de 4 langste stokken in het voetstuk, daaraan knoop je horizontale stokken vast met elastiekjes, enz. Streef naar harmonie en balans met behulp van eenvoudige beeldende middelen: zwarte lijnen met geblokte kleurvlakken. Construeer twee- en drie-dimensionale rechthoekige vormen met horizontale en verticale lijnen die elkaar kruisen onder een rechte hoek. Maak een asymmetrisch geheel: zorg dat twee helften elkaar niet spiegelen. Bepaal je eigen afmetingen voor de kleurblokken en plaats die op de juiste plekken in het geheel om de gewenste compositie ‘in stijl’ te krijgen. Hier vind je verschillende knippatronen. Succes!

Inhoud pakket


Houten voetstuk (28 x 10 x 2cm), 52 zwarte stokken Ø 5mm (8, 14, 20, 26, 32cm), 75 elastiekjes Ø 15 mm, 6 vellen linnenkarton A4 formaat (2x rood, 2x geel, 2x blauw), plakstift 10 gr. en een instructieblad.

De Mondriaan-3D bouwdoos is te bestellen bij BAMBOX.

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar: m3d (at) versteegde .nl
© Antoon Versteegde, ArtWorksAndMore NL

c/o Pictoright.nl